Vragen ?
Heb je een taalvraag? Je kunt deze per mail aan ons voorleggen. Wij streven ernaar je binnen 2 werkdagen een antwoord terug te sturen.
(
Het is niet mogelijk telefonisch vragen te stellen). Stel je vraag hier


Privacyverklaring
Voor een effectieve dienstverlening m.b.t. taalaangelegenheden Nederlands gebruiken wij uw (persoons)gegevens nodig. Deze gegevens leggen wij vast in onze (geautomatiseerde) administratie en in onze ontwikkel database. Wij gebruiken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Wij doen onze uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Een klein deel van uw gegevens, zoals uw telefoonnummer en uw mailadres delen wij met ons call centre, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.